شرکت سودمند کارت

شرکت سودمند کارت در زمینه خدمات مشتری یابی و طراحی و ساخت باشگاه مشتریان برای شرکت های بزرگ داخلی و خارجی فعالیت دارد.این شرکت در زمینه خدمات الکترونیک و خدمات فروش فعالیت دارد.از جمله محصولات معروف این شرکت SOOD CARD میباشد.
اشتراک‌گذاری